Acura Fill

Afvullen - Sluiten - Etiketteren
Bemonsteren & Laboratorium

Vragen over verpakken

Elektrische vs pneumatische doppensluiters

Posted by aimedemoor on May 9, 2014 at 7:50 PM Comments comments (422)


We zien bij vele producties nog steeds pneumatische ( met perslucht aangedreven dus ) doppendraaiers in bedrijf. Wanneer deze mensen advies vragen over een nieuw aan te kopen toestel raden wij meestal een elektrische dopsluiter aan. Waarom? Niet omdat pneumatische toestellen niet goed zouden zijn. Het is onze persoonlijke mening dat elektrische versies ...

Read Full Post »