Acura Fill

Afvullen - Sluiten - Etiketteren
Bemonsteren & Laboratorium

Vragen over verpakken

investeren in handtoestellen Nuttig of niet?

Posted by aimedemoor on October 27, 2011 at 8:10 AM Comments comments (13)

"Wat is het nut van afvullen met een handbediend toestel? ik moet nog steeds zélf pompen"


Deze vraag wordt ons geregeld gesteld door mensen die met allerlei primitieve middelen hun product in een flesje proberen te krijgen en daar eigenlijk tegenop zien omdat hun methodes tijdrovend zijn terwijl de aantallen verder stijgen. Iedereen wil natuurlijk het liefst een automatisch systeem (electrisch of pneumatisch) dat het werk helemaal uit handen neemt maar die system...

Read Full Post »